FB In Mail EN

Strategy

Rozumiemy wartość danych i informacji, wiemy, jak na ich podstawie tworzyć historie, które rozwiną biznes. Linkleaders ma doświadczenie w przygotowywaniu korporacyjnych raportów na temat prognoz oraz trendów biznesowych, gospodarczych i technologicznych.
Zarządzamy całym procesem tworzenia treści, mądrze wizualizując kluczowe dane. Promujemy je lokalnie oraz globalnie. Dodajemy dedykowane kampanie PR i performance marketingowe.
B2B Trend Reports
Benchmarking
Marketing & Comms Audits
Global & Local report’s promotion
Data-driven PR
Our long-term clients: